ข่าวเด่น
เงินเยียวยาของรัฐ

เงินเยียวยาของรัฐ มีความหมายกับอีกหลายๆ ครอบครัว

เงินเยียวยาของรัฐ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 หลายๆ ครอบครัวอาจจะมีความลำบากเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลตนเองที่จำเป็นต้องใช้เงินมาซื้อแมสและแอลกอฮอล์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโรค

อ่านต่อ »
ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ กำลังจะหายไปแล้วหรือ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ตอนเป็นเด็กหลายคนคงเคยได้รับการอบรมสั่งสอน เรื่องการแสดงความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กแสดงต่อผู้ใหญ่ เช่น

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้านไทย

สินค้าพื้นบ้านไทย ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สินค้าพื้นบ้านไทย เอกลักษณ์ของชาติไทยคือการที่แต่ละตำบล และอำเภอมีของดีประจำ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสินค้าพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียง และได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยด้วยกัน

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้าน

สินค้าพื้นบ้านของภาคตะวันออก ที่ขึ้นชื่อในแต่ละจังหวัด

สินค้าพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งภาคที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ภาคอื่น ๆ มีเอกลักษณ์จากการนำวัตดุดิบจากท้องถิ่นมาทำเป็นสินค้าพื้นบ้านออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า และเป็นการทำรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

อ่านต่อ »
ครอบครัว

ครอบครัว จุดเริ่มต้นเล็กๆ ไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่

ครอบครัว เป็นสถาบันที่เล็กที่สุด เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในชีวิต เพราะคนเราเกิดมาสถาบันแรกที่ต้องเจอคือสถาบันครอบครัวนั่นเอง  โดยครอบครัวสามารถแบ่งออก

อ่านต่อ »
เงินเยียวยาของรัฐ

เงินเยียวยาของรัฐ มีความหมายกับอีกหลายๆ ครอบครัว

เงินเยียวยาของรัฐ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 หลายๆ ครอบครัวอาจจะมีความลำบากเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลตนเองที่จำเป็นต้องใช้เงินมาซื้อแมสและแอลกอฮอล์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโรค

อ่านต่อ »
ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ กำลังจะหายไปแล้วหรือ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ตอนเป็นเด็กหลายคนคงเคยได้รับการอบรมสั่งสอน เรื่องการแสดงความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กแสดงต่อผู้ใหญ่ เช่น

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้านไทย

สินค้าพื้นบ้านไทย ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สินค้าพื้นบ้านไทย เอกลักษณ์ของชาติไทยคือการที่แต่ละตำบล และอำเภอมีของดีประจำ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสินค้าพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียง และได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยด้วยกัน

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้าน

สินค้าพื้นบ้านของภาคตะวันออก ที่ขึ้นชื่อในแต่ละจังหวัด

สินค้าพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งภาคที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ภาคอื่น ๆ มีเอกลักษณ์จากการนำวัตดุดิบจากท้องถิ่นมาทำเป็นสินค้าพื้นบ้านออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า และเป็นการทำรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

อ่านต่อ »
ครอบครัว

ครอบครัว จุดเริ่มต้นเล็กๆ ไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่

ครอบครัว เป็นสถาบันที่เล็กที่สุด เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในชีวิต เพราะคนเราเกิดมาสถาบันแรกที่ต้องเจอคือสถาบันครอบครัวนั่นเอง  โดยครอบครัวสามารถแบ่งออก

อ่านต่อ »
สังคม

สังคม คืออะไร? และโครงสร้างทางสังคมที่ต้องรู้

สังคมคือการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น สังคม ของมนุษย์หรือสัตว์ มีความสัมพันธ์ติดต่อซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นกลุ่มก้อน มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคม จะมีการอยู่รวมกันมักจะมีวัฒนธรรม ประเพรี ภาษา การละเล่น รวมถึงการกินของตนเองในแต่ละสังคม และโครงสร้างสังคม คือระบบความสัมพันธ์ ของสถาบันต่างๆ ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งโครงสร้างของสังคมคือส่วนประกอบส่วนต่างๆ ของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมที่มีความเชื่อมโยงและผูกพันระหว่างกันและกัน

สังคม คืออะไร?

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิต มักจะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสังคม รวมถึงมนุษย์ด้วยเช่นกัน สังคมคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่มีชีวิตจำนวนมาก มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่นอาชีพ อายุเพศ ฐานะ ที่อยู่ และศาสนาเป็นต้น นอกจากสังคมมนุษย์ สิ่งที่มีชีวิตประเภทอื่นๆ อาจใช้คำว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตต่างๆ การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม สามารถสร้าง และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ต้องสร้างหรือทำเพียงลำพัง

โครงสร้างทาง สังคม มีอะไรบ้าง

โครงสร้างทางสังคม จะมีระบบความสัมพันธ์ที่บุคคลเชื่อมโยง ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มหรือสังคมในรูปแบบต่างๆ โครงสร้างทางสังคม ทำให้สังคมมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงสร้างทางสังคมประกอบไปด้วย สถาบันทางด้านครอบครัว สถาบันทางด้านการเมืองการปกครอง สถาบันทางด้านเศรษฐกิจ สถาบันทางด้านการศึกษา และ สถาบันทางด้านศาสนา ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างทางด้านสังคม ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดียิ่งขึ้น

สังคมกับครอบครัว

สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในสังคม เพราะถือเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาความรู้ และอบรมสมาชิกครอบครัวให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

  • ความหมายของครอบครัว

ครอบครัวหมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่คนมาติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องของครอบครัวและเครือญาติที่เป็นสายเลือดเดียวกัน เช่นพ่อแม่ลูก พี่น้อง เป็นญาติทางการแต่งงานเช่น สามี ภรรยา เขย สะใภ้ คนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามแบบแผนที่ทางสังคมเป็นผู้กำหนดขึ้น เรียกว่าสถาบันครอบครัว

  • องค์ประกอบและหน้าที่ของครอบครัว

กลุ่มทางสังคมได้แก่ครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยายก็ได้ คอบครัวเดี่ยวหมายถึง ครอบครัวที่มีสมาชิกพ่อแม่ลูก ส่วนครอบครัวขยายคือครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก และ ญาติเช่น ปู่ ย่า ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ

1.สมาชิกในครอบครัวจะมีหน้าทีสำคัญในการมีบุตรเพื่อเป็นการสืบต่อและรับช่วงของครอบครัว

2.ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ดูและและทำนุบำรุง รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใหม่ที่กำเนิดขึ้นมา เช่นการพูด การแต่งกาย การดำรงชีวิตฯลฯ

3.ครอบครัวมีหน้าที่ให้การคุ้มครอง และเลี้ยงดูบุตรตลอดจนบุคคลอื่นในครอบครัว

4.สถาบันครอบครัวย่อมกำหนดแนวทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เช่นการ ก่อตั้งครอบครัว การสู่ขอ การหมั้นหมาย การกำหนดว่าสามีสามารถมีภรรยาได้คนเดียวหรือหลายคน การหย่าร้างด้วยกรณีใด ใครเป็นหัวหน้าครอบครัว บุตรจะใช้นามสกุลใครอย่างนี้เป็นต้น

สังคมกับการเมืองการปกครอง

ทุกสังคมก็ต้องมีสถาบันการเมืองการปกครองด้วยกันทั้งนั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมนั้นๆ มีสันติสุขเกิดขึ้น สถาบันการปกครองเป็นสถาบันที่ครอบคลุมตั้งแต่การปกครอง หรือผู้มีอำนาจทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเมือง ผู้นำการเลือกตั้ง ลัทธิการเมืองต่างๆ และอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นต้น

  • องค์ประกอบของสถาบันการเมืองการปกครองและหน้าที่

1.กลุ่มทางสังคม หรือองค์การทางสังคมสำคัญ ได้แก่ พรรคการเมือง สภาผู้แทนราษฎร์ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

2.กลุ่มการปกครองตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทต่างๆ

3.รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ จากศัตรูผู้รุกราน

4.บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ปราบปรามโจรผู้ร้าย ทั้งการส่งเสริมสวัสดิภาพความมั่นคงให้ประชาชนทั่วหน้า

5.จัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

6.สร้างความมั่นคงและสร้างสิทธิประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้

7.หารายได้บำรุงประเทศชาติ เช่นการเก็บภาษี อย่างเป็นธรรม การค้าขายกับต่างประเทศ

8.ส่งเสริม ศีลธรรมและวัฒนธรรมแก่คนในชาติ โดยกำหนดนโยบายหรือวางแผน ให้หน่อยงานเกี่ยวข้องรับดำเนินการ

สังคมกับศาสนา

สังคมกับศาสนาเป็นของที่อยู่คู่กัน เพราะประวัติความเป็นมาของสังคมมนุษย์ พบว่า ศาสนาเกิดจากความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ที่ต้องการมีที่พึ่งยืดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งมนุษย์สมัยก่อนจะมีความรู้ความสามารถที่จำกัด และยังขาดความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ จึงคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาตินั้น เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม โรคระบาด แผนดินไหวอย่างนี้เป็นต้น ว่าเกิดจาก อำนาจที่ลึกลับ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันกราบไหว้บูชา เช่นสรวง เพื่อหวังจะให้สิ่งลี้ลับนั้น พึงพอใจหรือดลบันดาลให้มีความสุขสงบ ช่วยคลุ้มครองปกปักรักษาพวกตน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาก่อนที่จะเกิดสถาบันศาสนาขึ้น

  • ความหมายของศาสนา

ศาสนาหมายถึงแบบแผนหรือความคิดการกระทำ ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อทางสังคม และจิตใจ สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติขอฆราวาสต่อภิกษุ การทำพิธีกรรมต่างๆ ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสถาบันทางด้านศาสนา เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ ความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ เสริมสร้างกำลังใจ สมาชิกในสังคม

  • องค์ประกอบสถาบันศาสนาและหน้าที่

1.กลุ่มสังคมที่สำคัญเช่น วัด สำนักสงฆ์ สถาบันทางด้านการศึกษาเช่น วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อช่วยในการทำหน้าที่ทางสถาบันทางศาสนาได้อย่าครบถ้วน

2.ในสถาบันศาสนาจะมีสถานภาพที่สำคัญได้แก่ ศาสดา สาวก และศาสนิกชน ในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า มีสาวกได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ แบ่งออกไปตามสมณศักดิ์ เช่นพระสมเด็จ พระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ ฯลฯ

3.ศาสนามีหน้าที่สร้างความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม

4.ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ ให้สามารถเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ

5.เป็นเครื่องสร้างความผูกพันให้กับคนในชาติ และวัฒนธรรมในสังคม

6.สถาบันทางศาสนากำหนดหลักธรรมคำสอน และแนวทางปฏิบัติของสมาชิก เช่น ผู้ที่ต้องการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ พระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามพระวินัย ต้องยังชีพด้วยการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลก จะต้องจำศีลที่วัด พุทธศาสนิกชนที่ดีจะต้องมีศีล 5 และร่วมกันประกอบศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา

สังคมมนุษย์ถือเป็นสังคมเดียวที่มีการก่อตั้งโครงสร้างสังคมในการดำรงชีวิต เพราะจะทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์มีระบบระเบียบแบบแผน ไม่วุ่นวาย มีกฎหมายไว้รองรับ หากทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษ มนุษย์จึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆ ที่มีชีวิตในโลก