ข่าวเด่น
ผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย กับการปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกดิจิตัลในยุคปัจจุบัน จำเป็นแค่ไหน

ผู้สูงวัย หลายคนที่เริ่มเป็นผู้สูงวัย อาจจะรู้สึกอึดอัด เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือจากแบบกดปุ่มมาเป็นแบบแตะสัมผัส หรือสมาร์ทโฟน

อ่านต่อ »
สถานการณ์โควิด

ในสถานการณ์โควิด19 ผู้คนในสังคมชนบท ได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง

สถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิตกันทั่วหน้าไม่เน้นแต่สังคมชนบทของประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่อย่างแออัดเหมือนของกลุ่มคนในเมืองแต่เรื่องนี้สถานการณ์ของโรคระบาดไปทั่วโลกก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมชนบทได้ด้วยเหมือนกัน เรามาดูกันว่าสังคมคนชนบทได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด

อ่านต่อ »
หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง

การเลี้ยงดูสุนัขและแมววัยแก่ ทำไมต้องผลักให้เป็นภาระของพระสงฆ์

หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง เห็นข่าวในแต่ละวันที่มีพระต้องทำหน้าที่หาอาหารให้สุนัขและแมวจำนวนมากที่ทำให้ญาติโยมนำมาปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณวัด ซึ่งหากพระสงฆ์ไม่ทำอาหารให้หมาแมวเหล่านี้ ก็ทนไม่ได้ น่าสงสาร

อ่านต่อ »
การเรียนรู้

การเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ควรเริ่มต้นอย่างไร

การเรียนรู้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำนี้ได้สอนให้ทุกคนได้ตระหนักในการใช้ชีวิตที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกความพึ่งพาตนเองก็ คือการมีความพยายามมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทำงาน ด้วยกำลังความสามารถของตนเองให้ลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ก็

อ่านต่อ »
สินค้าออนไลน์

การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในยุคโควิด19 สินค้าประเภทไหนรุ่ง และประเภทไหนร่วง

สินค้าออนไลน์  การค้าขายออนไลน์ได้รับความสนใจจากประชาชนด้วยดีตลอดมาจนถึงช่วงเวลาวิกฤติโรคระบาดกระแสการซื้อขายออนไลน์ก็นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อมีสิ่งหนึ่งพุ่งขึ้นสูงจะมีอีกสิ่งหนึ่งพุ่งลงต่ำเสมอ เรามาดูกันว่า สินค้าออนไลน์

อ่านต่อ »
covid-19

สู้กับโรคระบาดอย่างไร ไม่ให้หัวใจบอบช้ำ

covid-19 ตั้งแต่โควิด19 ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านร่างกายอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19

อ่านต่อ »
ผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย กับการปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกดิจิตัลในยุคปัจจุบัน จำเป็นแค่ไหน

ผู้สูงวัย หลายคนที่เริ่มเป็นผู้สูงวัย อาจจะรู้สึกอึดอัด เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือจากแบบกดปุ่มมาเป็นแบบแตะสัมผัส หรือสมาร์ทโฟน

อ่านต่อ »
สถานการณ์โควิด

ในสถานการณ์โควิด19 ผู้คนในสังคมชนบท ได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง

สถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิตกันทั่วหน้าไม่เน้นแต่สังคมชนบทของประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่อย่างแออัดเหมือนของกลุ่มคนในเมืองแต่เรื่องนี้สถานการณ์ของโรคระบาดไปทั่วโลกก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมชนบทได้ด้วยเหมือนกัน เรามาดูกันว่าสังคมคนชนบทได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด

อ่านต่อ »
หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง

การเลี้ยงดูสุนัขและแมววัยแก่ ทำไมต้องผลักให้เป็นภาระของพระสงฆ์

หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง เห็นข่าวในแต่ละวันที่มีพระต้องทำหน้าที่หาอาหารให้สุนัขและแมวจำนวนมากที่ทำให้ญาติโยมนำมาปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณวัด ซึ่งหากพระสงฆ์ไม่ทำอาหารให้หมาแมวเหล่านี้ ก็ทนไม่ได้ น่าสงสาร

อ่านต่อ »
การเรียนรู้

การเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ควรเริ่มต้นอย่างไร

การเรียนรู้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำนี้ได้สอนให้ทุกคนได้ตระหนักในการใช้ชีวิตที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกความพึ่งพาตนเองก็ คือการมีความพยายามมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทำงาน ด้วยกำลังความสามารถของตนเองให้ลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ก็

อ่านต่อ »
สินค้าออนไลน์

การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในยุคโควิด19 สินค้าประเภทไหนรุ่ง และประเภทไหนร่วง

สินค้าออนไลน์  การค้าขายออนไลน์ได้รับความสนใจจากประชาชนด้วยดีตลอดมาจนถึงช่วงเวลาวิกฤติโรคระบาดกระแสการซื้อขายออนไลน์ก็นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อมีสิ่งหนึ่งพุ่งขึ้นสูงจะมีอีกสิ่งหนึ่งพุ่งลงต่ำเสมอ เรามาดูกันว่า สินค้าออนไลน์

อ่านต่อ »
covid-19

สู้กับโรคระบาดอย่างไร ไม่ให้หัวใจบอบช้ำ

covid-19 ตั้งแต่โควิด19 ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านร่างกายอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19

อ่านต่อ »
สังคม

สังคม คืออะไร? และโครงสร้างทางสังคมที่ต้องรู้

สังคมคือการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น สังคม ของมนุษย์หรือสัตว์ มีความสัมพันธ์ติดต่อซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นกลุ่มก้อน มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคม จะมีการอยู่รวมกันมักจะมีวัฒนธรรม ประเพรี ภาษา การละเล่น รวมถึงการกินของตนเองในแต่ละสังคม และโครงสร้างสังคม คือระบบความสัมพันธ์ ของสถาบันต่างๆ ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งโครงสร้างของสังคมคือส่วนประกอบส่วนต่างๆ ของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมที่มีความเชื่อมโยงและผูกพันระหว่างกันและกัน

สังคม คืออะไร?

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิต มักจะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสังคม รวมถึงมนุษย์ด้วยเช่นกัน สังคมคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่มีชีวิตจำนวนมาก มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่นอาชีพ อายุเพศ ฐานะ ที่อยู่ และศาสนาเป็นต้น นอกจากสังคมมนุษย์ สิ่งที่มีชีวิตประเภทอื่นๆ อาจใช้คำว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตต่างๆ การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม สามารถสร้าง และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ต้องสร้างหรือทำเพียงลำพัง

โครงสร้างทาง สังคม มีอะไรบ้าง

โครงสร้างทางสังคม จะมีระบบความสัมพันธ์ที่บุคคลเชื่อมโยง ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มหรือสังคมในรูปแบบต่างๆ โครงสร้างทางสังคม ทำให้สังคมมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงสร้างทางสังคมประกอบไปด้วย สถาบันทางด้านครอบครัว สถาบันทางด้านการเมืองการปกครอง สถาบันทางด้านเศรษฐกิจ สถาบันทางด้านการศึกษา และ สถาบันทางด้านศาสนา ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างทางด้านสังคม ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดียิ่งขึ้น

สังคมกับครอบครัว

สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในสังคม เพราะถือเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาความรู้ และอบรมสมาชิกครอบครัวให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

  • ความหมายของครอบครัว

ครอบครัวหมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่คนมาติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องของครอบครัวและเครือญาติที่เป็นสายเลือดเดียวกัน เช่นพ่อแม่ลูก พี่น้อง เป็นญาติทางการแต่งงานเช่น สามี ภรรยา เขย สะใภ้ คนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามแบบแผนที่ทางสังคมเป็นผู้กำหนดขึ้น เรียกว่าสถาบันครอบครัว

  • องค์ประกอบและหน้าที่ของครอบครัว

กลุ่มทางสังคมได้แก่ครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยายก็ได้ คอบครัวเดี่ยวหมายถึง ครอบครัวที่มีสมาชิกพ่อแม่ลูก ส่วนครอบครัวขยายคือครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก และ ญาติเช่น ปู่ ย่า ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ

1.สมาชิกในครอบครัวจะมีหน้าทีสำคัญในการมีบุตรเพื่อเป็นการสืบต่อและรับช่วงของครอบครัว

2.ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ดูและและทำนุบำรุง รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใหม่ที่กำเนิดขึ้นมา เช่นการพูด การแต่งกาย การดำรงชีวิตฯลฯ

3.ครอบครัวมีหน้าที่ให้การคุ้มครอง และเลี้ยงดูบุตรตลอดจนบุคคลอื่นในครอบครัว

4.สถาบันครอบครัวย่อมกำหนดแนวทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เช่นการ ก่อตั้งครอบครัว การสู่ขอ การหมั้นหมาย การกำหนดว่าสามีสามารถมีภรรยาได้คนเดียวหรือหลายคน การหย่าร้างด้วยกรณีใด ใครเป็นหัวหน้าครอบครัว บุตรจะใช้นามสกุลใครอย่างนี้เป็นต้น

สังคมกับการเมืองการปกครอง

ทุกสังคมก็ต้องมีสถาบันการเมืองการปกครองด้วยกันทั้งนั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมนั้นๆ มีสันติสุขเกิดขึ้น สถาบันการปกครองเป็นสถาบันที่ครอบคลุมตั้งแต่การปกครอง หรือผู้มีอำนาจทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเมือง ผู้นำการเลือกตั้ง ลัทธิการเมืองต่างๆ และอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นต้น

  • องค์ประกอบของสถาบันการเมืองการปกครองและหน้าที่

1.กลุ่มทางสังคม หรือองค์การทางสังคมสำคัญ ได้แก่ พรรคการเมือง สภาผู้แทนราษฎร์ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

2.กลุ่มการปกครองตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทต่างๆ

3.รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ จากศัตรูผู้รุกราน

4.บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ปราบปรามโจรผู้ร้าย ทั้งการส่งเสริมสวัสดิภาพความมั่นคงให้ประชาชนทั่วหน้า

5.จัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

6.สร้างความมั่นคงและสร้างสิทธิประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้

7.หารายได้บำรุงประเทศชาติ เช่นการเก็บภาษี อย่างเป็นธรรม การค้าขายกับต่างประเทศ

8.ส่งเสริม ศีลธรรมและวัฒนธรรมแก่คนในชาติ โดยกำหนดนโยบายหรือวางแผน ให้หน่อยงานเกี่ยวข้องรับดำเนินการ

สังคมกับศาสนา

สังคมกับศาสนาเป็นของที่อยู่คู่กัน เพราะประวัติความเป็นมาของสังคมมนุษย์ พบว่า ศาสนาเกิดจากความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ที่ต้องการมีที่พึ่งยืดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งมนุษย์สมัยก่อนจะมีความรู้ความสามารถที่จำกัด และยังขาดความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ จึงคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาตินั้น เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม โรคระบาด แผนดินไหวอย่างนี้เป็นต้น ว่าเกิดจาก อำนาจที่ลึกลับ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันกราบไหว้บูชา เช่นสรวง เพื่อหวังจะให้สิ่งลี้ลับนั้น พึงพอใจหรือดลบันดาลให้มีความสุขสงบ ช่วยคลุ้มครองปกปักรักษาพวกตน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาก่อนที่จะเกิดสถาบันศาสนาขึ้น

  • ความหมายของศาสนา

ศาสนาหมายถึงแบบแผนหรือความคิดการกระทำ ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อทางสังคม และจิตใจ สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติขอฆราวาสต่อภิกษุ การทำพิธีกรรมต่างๆ ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสถาบันทางด้านศาสนา เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ ความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ เสริมสร้างกำลังใจ สมาชิกในสังคม

  • องค์ประกอบสถาบันศาสนาและหน้าที่

1.กลุ่มสังคมที่สำคัญเช่น วัด สำนักสงฆ์ สถาบันทางด้านการศึกษาเช่น วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อช่วยในการทำหน้าที่ทางสถาบันทางศาสนาได้อย่าครบถ้วน

2.ในสถาบันศาสนาจะมีสถานภาพที่สำคัญได้แก่ ศาสดา สาวก และศาสนิกชน ในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า มีสาวกได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ แบ่งออกไปตามสมณศักดิ์ เช่นพระสมเด็จ พระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ ฯลฯ

3.ศาสนามีหน้าที่สร้างความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม

4.ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ ให้สามารถเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ

5.เป็นเครื่องสร้างความผูกพันให้กับคนในชาติ และวัฒนธรรมในสังคม

6.สถาบันทางศาสนากำหนดหลักธรรมคำสอน และแนวทางปฏิบัติของสมาชิก เช่น ผู้ที่ต้องการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ พระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามพระวินัย ต้องยังชีพด้วยการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลก จะต้องจำศีลที่วัด พุทธศาสนิกชนที่ดีจะต้องมีศีล 5 และร่วมกันประกอบศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา

สังคมมนุษย์ถือเป็นสังคมเดียวที่มีการก่อตั้งโครงสร้างสังคมในการดำรงชีวิต เพราะจะทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์มีระบบระเบียบแบบแผน ไม่วุ่นวาย มีกฎหมายไว้รองรับ หากทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษ มนุษย์จึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆ ที่มีชีวิตในโลก