ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ กำลังจะหายไปแล้วหรือ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ตอนเป็นเด็กหลายคนคงเคยได้รับการอบรมสั่งสอน เรื่องการแสดงความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กแสดงต่อผู้ใหญ่ เช่น คุณคุณพ่อคุณแม่ คุณครูอาจารย์ ผู้ที่มีอายุมากกว่า ตลอดจนเพื่อนเล่นด้วยกัน ก็ควรแสดงความอ่อนโยนตามวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลได้ ล้วนแต่เป็นเสน่ห์ของตัวเอง และมีความน่ารักต่อผู้ที่ได้พบเห็น กิริยาวาจานุ่มนวล มีสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าว ไม่แข็งกระด้าง ใบหน้าแจ่มใสมีรอยยิ้ม แสดงความเป็นมิตร ถือว่าเป็นความน่ารักและเอกลักษณ์ของคนไทย ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีกิริยานอบน้อมอ่อนโยน พูดจาไพเราะแต่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เสแสร้ง จะทำให้เพิ่มเสน่ห์ในตนเองได้มาก แต่มาดูยุคปัจจุบันนี้เอกลักษณ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยแล้วจริงหรือ

 

ความอ่อนน้อมทางกายสะท้อนอะไรได้บ้าง

 

ความอ่อนน้อมที่พูดถึง ขอเริ่มที่เด็กก่อน เพราะเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องการมีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพต่อผู้ใหญ่ การรู้จักใช้วาจาสุภาพตามกาลเทศะ ไม่พูดด้วยน้ำเสียงกระโชกโงกงากในการทักทายกัน การกราบไหว้ รวมถึงการยืน เดิน นั่ง นอน และกินอย่างมีระเบียบวินัย สิ่งที่ไม่ควรทำคือการไม่ชี้ หรือยกมือข้ามศีรษะผู้อื่น ไม่ยกเท้าหรือเหยียดเท้าใส่ผู้อื่น การรู้จักก้มหลังให้เมื่อจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ นอกจากนี้เด็กควรเรียนรู้ความเกรงอกเกรงใจไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังพูดคุยกันอยู่ รวมถึงการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน การแสดงออกทางกายด้วยความน้อบน้อม เป็นกิริยาที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นคนใจเย็น ชีวิตมีแบบแผน หากได้ปฏิบัติสมาธิร่วมด้วย จะช่วยให้เข้าถึงแก่นธรรมได้ง่าย ด้านร่างกายภายนอกจะเป็นคนมีสุขภาพดี

 

ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็จริง แต่อยากให้สิ่งดีงามคงอยู่

 

มายุคนี้ น่าเสียดายที่บรรยากาศของความน่ารักของคนไทย ที่มีความอ่อนโยนน่ารัก กำลังจะเลือนหายไปกับความเจริญทางวัตถุ และการพัฒนาของเทคโนโลยี จนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัยได้ห่างเหินไปมาก การพบปะเจอหน้ากันเพื่อพูดจาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันอย่างสุภาพ ได้ถูกแทนที่ด้วยการโทรศัพท์มือถือ หากใครมีใจคิดถึงใครอยู่บ้างก็อาจใช้การส่งไลน์ ด้วยสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ทางความรู้สึก การทักแชทในเฟสบุ๊คเพื่อพูดคุยตามใจตนเองโดยไม่มีใครมาขัดขวางต่อคำพูดที่สื่อออกมา นานวันเข้าก็เกิดความเคยชิน รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆ โพสต์ข้อความต่างๆ ตามที่ใจอยากทำ

 

ซึ่งในส่วนนี้มักจะทำให้ความเกรงอกเกรงใจได้ลดน้อยลงไปทุกที และบางครั้งอาจจะพบว่ามีความก้าวร้าวด้วยถ้อยคำตัวอักษร ที่มีความก้าวร้าวรุนแรง ความหยาบคาย การใส่ร้ายป้ายสี ละเมิดบุคคลอื่น และมีการบิดเบือนข้อมูล ที่เป็นความจริง สรรหาข่าวสารอันเป็นเท็จมาลงในโชเชียลซ้ำๆ ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีศัพท์ต่างๆ อุบัติขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องหลายคำ จนทำให้มุมมองที่มีต่อคนรุ่นก่อนๆ อย่างด้อยค่า โดยแท้จริงแล้วพวกเขาจะรู้มั้ยว่า วันหนึ่งข้างหน้าพวกเด็กๆ ในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่ต้องทำหน้าที่รักษาเอกลักษณที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ต่อไปไม่รู้จบ

 

ขอขอบคุณ : https://tashiro-sr.com

 

เงินเยียวยาของรัฐ

เงินเยียวยาของรัฐ มีความหมายกับอีกหลายๆ ครอบครัว

เงินเยียวยาของรัฐ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 หลายๆ ครอบครัวอาจจะมีความลำบากเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลตนเองที่จำเป็นต้องใช้เงินมาซื้อแมสและแอลกอฮอล์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโรค

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้านไทย

สินค้าพื้นบ้านไทย ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สินค้าพื้นบ้านไทย เอกลักษณ์ของชาติไทยคือการที่แต่ละตำบล และอำเภอมีของดีประจำ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสินค้าพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียง และได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยด้วยกัน

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้าน

สินค้าพื้นบ้านของภาคตะวันออก ที่ขึ้นชื่อในแต่ละจังหวัด

สินค้าพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งภาคที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ภาคอื่น ๆ มีเอกลักษณ์จากการนำวัตดุดิบจากท้องถิ่นมาทำเป็นสินค้าพื้นบ้านออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า และเป็นการทำรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

อ่านต่อ »
เงินเยียวยาของรัฐ

เงินเยียวยาของรัฐ มีความหมายกับอีกหลายๆ ครอบครัว

เงินเยียวยาของรัฐ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 หลายๆ ครอบครัวอาจจะมีความลำบากเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลตนเองที่จำเป็นต้องใช้เงินมาซื้อแมสและแอลกอฮอล์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโรค

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้านไทย

สินค้าพื้นบ้านไทย ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สินค้าพื้นบ้านไทย เอกลักษณ์ของชาติไทยคือการที่แต่ละตำบล และอำเภอมีของดีประจำ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสินค้าพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียง และได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยด้วยกัน

อ่านต่อ »
สินค้าพื้นบ้าน

สินค้าพื้นบ้านของภาคตะวันออก ที่ขึ้นชื่อในแต่ละจังหวัด

สินค้าพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งภาคที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ภาคอื่น ๆ มีเอกลักษณ์จากการนำวัตดุดิบจากท้องถิ่นมาทำเป็นสินค้าพื้นบ้านออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า และเป็นการทำรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

อ่านต่อ »