สถานการณ์โควิด

ในสถานการณ์โควิด19 ผู้คนในสังคมชนบท ได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง

สถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิตกันทั่วหน้าไม่เน้นแต่สังคมชนบทของประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่อย่างแออัดเหมือนของกลุ่มคนในเมืองแต่เรื่องนี้สถานการณ์ของโรคระบาดไปทั่วโลกก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมชนบทได้ด้วยเหมือนกัน เรามาดูกันว่าสังคมคนชนบทได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด ในเรื่องใดบ้าง

 

ผลกระทบจากโควิดต่อสังคมชนบทมีเรื่องใดบ้าง

 

1.ปัญหาพื้นผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ

 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกผลไม้ ดอกไม้ และยางพารา ส่วนใหญ่จะมีรายได้ลดลงเนื่องจากไม่สามารถทำการส่งออกขายต่างประเทศได้เหมือนแต่ก่อนในขณะที่รายจ่ายก็ยังคงเพิ่มมากขึ้น ทั้งค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายบุตรหลาน ซึ่งราคาสินค้าอุปโภคอื่นๆ ราคาสูงตามตลาด นอกจากนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่รอรายได้จากบุตรหลานที่เข้ามาทำงานในเมืองไม่ได้รับรายได้เหมือนแต่ก่อน เนื่องจากลูกหลานที่เข้ามาทำงานในเมืองมีรายได้ที่ลดลงเนื่องจากสถานที่ทำงานที่ปิดไปตามมาตรการล็อกดาวน์ และอีกหลายคนอาจต้องถูกเลิกจ้าง

 

2.การไม่มีอาชีพเสริม

 

จากการสำรวจพบว่า มีเกษตรกรกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่มีการปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด การใช้จ่ายยังเหมือนเดิม และไม่สามารถหารายได้เสริมเพิ่มได้เนื่องจากขาดทักษะการเรียนรู้หรือการฝึกสอนการหารายได้เสริม บางครอบครัวอาจจะใช้วิธีลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักกินเอง เลี้ยงปลา หรือหาปลา กุ้ง หอย ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย หากได้รับการดูแลแนะนำในการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวชนบทที่สนใจก็จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวได้

 

3.ขาดการเยียวยาฟื้นฟูอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 

สังคมชนบทก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเฉกเช่นเดียวกับสังคมเมือง รัฐควรเห็นศักยภาพของคนในชนบทโดยให้การเยียวยาช่วยเหลือให้ครอบครัวให้เขาอยู่ได้ มีต้นทุนที่พอจะเป็นทุนทำมาหากินได้ ตามสภาพความเดือดร้อน โดยใช้การสำรวจแบบเข้าถึงทุกครัวเรือนจะทำให้ได้รับรผู้ปัญหาที่แท้จริงของคนในพื้นที่ได้รัฐไม่ควรดำเนินการแบบลุกลี้ลุกลน ผ่านกลไกหน่วยงานราชการ ขณะที่มาตรการเยียวยาจำเป็นต้องเข้าใจสภาพชีวิตและวิถีการทำมาหากิน ของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเยียวยา ต้องครอบคลุมสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมก็ควรได้รับความช่วยเหลือด้วย เพราะทุกคนก็เดือดร้อน

 

การช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามชนบท ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของผู้นำระดับท้องถิ่น เช่นผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับครอบครัวที่รู้จักมักคุ้นกับผู้นำท้องถิ่นก็อาจจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันครอบครัวที่ไม่ได้สนิทสนมกับผู้นำท้องถิ่นก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือละเลยมองข้าม ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนไทยให้ช่วยเหลืออย่างยุติธรรมเต็มความสามารถตามที่นโยบายของภาครัฐได้มอบหมายไปให้ก็จะทำให้สถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

ขอขอบคุณ : https://tashiro-sr.com

ผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย กับการปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกดิจิตัลในยุคปัจจุบัน จำเป็นแค่ไหน

ผู้สูงวัย หลายคนที่เริ่มเป็นผู้สูงวัย อาจจะรู้สึกอึดอัด เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือจากแบบกดปุ่มมาเป็นแบบแตะสัมผัส หรือสมาร์ทโฟน

อ่านต่อ »
หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง

การเลี้ยงดูสุนัขและแมววัยแก่ ทำไมต้องผลักให้เป็นภาระของพระสงฆ์

หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง เห็นข่าวในแต่ละวันที่มีพระต้องทำหน้าที่หาอาหารให้สุนัขและแมวจำนวนมากที่ทำให้ญาติโยมนำมาปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณวัด ซึ่งหากพระสงฆ์ไม่ทำอาหารให้หมาแมวเหล่านี้ ก็ทนไม่ได้ น่าสงสาร

อ่านต่อ »
การเรียนรู้

การเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ควรเริ่มต้นอย่างไร

การเรียนรู้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำนี้ได้สอนให้ทุกคนได้ตระหนักในการใช้ชีวิตที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกความพึ่งพาตนเองก็ คือการมีความพยายามมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทำงาน ด้วยกำลังความสามารถของตนเองให้ลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ก็

อ่านต่อ »
ผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย กับการปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกดิจิตัลในยุคปัจจุบัน จำเป็นแค่ไหน

ผู้สูงวัย หลายคนที่เริ่มเป็นผู้สูงวัย อาจจะรู้สึกอึดอัด เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือจากแบบกดปุ่มมาเป็นแบบแตะสัมผัส หรือสมาร์ทโฟน

อ่านต่อ »
หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง

การเลี้ยงดูสุนัขและแมววัยแก่ ทำไมต้องผลักให้เป็นภาระของพระสงฆ์

หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง เห็นข่าวในแต่ละวันที่มีพระต้องทำหน้าที่หาอาหารให้สุนัขและแมวจำนวนมากที่ทำให้ญาติโยมนำมาปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณวัด ซึ่งหากพระสงฆ์ไม่ทำอาหารให้หมาแมวเหล่านี้ ก็ทนไม่ได้ น่าสงสาร

อ่านต่อ »
การเรียนรู้

การเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ควรเริ่มต้นอย่างไร

การเรียนรู้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำนี้ได้สอนให้ทุกคนได้ตระหนักในการใช้ชีวิตที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกความพึ่งพาตนเองก็ คือการมีความพยายามมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทำงาน ด้วยกำลังความสามารถของตนเองให้ลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ก็

อ่านต่อ »